نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه برنامه هسته ای ایران و کره شمالی و شیوه برخورد آژانس بین المللی انرژی اتمی و رژیم امنیتی NPT با این دو کشور

دوره 15، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 133-156

سعید کریمی کشه؛ سید عبدالعلی قوام؛ علیرضا موسوی زاده؛ مهدی ذاکریان امیری