نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش تشیع در تحولات سیاسی و اجتماعی تا دوران صفویی

دوره 16، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 109-127

تورج قدیمی؛ منیره کاظمی راشد؛ معصومه قره داغی؛ منیژه صدری