نویسنده = ������������ ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه گفتمان هسته ای حسن روحانی و گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 125-143

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ اکبر اشرفی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ سوسن صفاوردی