نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش دولت الکترونیک در اجرای خط مشی های کیفی صادرات نفت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با ارائه یک مدل مطلوب

دوره 16، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 73-96

یونس بهادری؛ سنجر سلاجقه؛ سمانه مهدیزاده؛ امین نیکپور