نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روابط ایران و عربستان؛ منطقه غرب اسیا مطالعه موردی یمن

دوره 16، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 1-24

حمیدرضا شیرزادنشلی؛ خسرو وفایی؛ علی باقری زاده