نویسنده = ������ �������� ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد یکجانبه گرایانه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در عرصه بین الملل

دوره 16، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 115-135

مهدی اشتری؛ دکتر علی پور قصاب امیری؛ دکتر فخرالدین ابوئیه