نویسنده = ���������������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. موانع منطقه ای بازیابی قدرت فدراسیون روسیه در دوره دوم پوتین، از سال 2014 تا سال 2019

دوره 16، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 137-157

محسن حبیبی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ سیدعلی طباطبایی نژاد؛ حمیدرضا شیرزاد