نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی

دوره 16، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 79-94

مهدی مرادی؛ مسعود جعفری نژاد؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی