نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی

دوره 16، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 95-114

فریبا فدایی؛ ابو محمد عسگرخانی؛ مریم مرادی