نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. موانع تحقق خط لوله تاپی بر اساس نظریه همگرایی

دوره 13، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 25-40

قاسم ترابی؛ راضیه صانعی


2. موانع تحقق ابرپروژه جاده ابریشم از چشم‏انداز نظریه همگرایی

دوره 12، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 7-26

قاسم ترابی؛ راضیه صانعی


3. توسعه جنوب در عرصه جهانی‌شدن

دوره 11، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 7-31

احمد ساعی؛ قاسم ترابی