نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. ‌رفتارشناسی روسیه در قبال جنگ داخلی سوریه و واکنش آمریکا

دوره 15، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 25-46

فاطمه السادات معلومی؛ افشین زرگر


2. اهمیت اوراسیای مرکزی در رقابت‌های ژئوپلتیکی بین قدرت‌های بزرگ

دوره 12، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 169-196

افشین زرگر؛ سینا صیاد