نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ماهیت و فراز و فرود دولت در اندیشه ابن خلدون

دوره 11، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 159-188

حسین رفیع؛ مجید عباس‌زاده مرزبالی