نویسنده = �������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. گاز شیل و امنیت انرژی کشورهای منطقه خلیج فارس

دوره 12، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 145-181

ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا رستم آقایی