نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 5
1. نقد و بررسی دکترین ام القری محمدجواد لاریجانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

دوره 16، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 181-211

محمدرضا رشید کردستانی؛ علیرضا ازغندی


2. در چیستی دولت مدرن-به سوی یک رویکرد سازمانی

دوره 14، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 133-160

عطا عنبرانی؛ علیرضا ازغندی؛ محسن مدیر شانه چی؛ صادق زیبا کلام مفرد


3. تأثیر عوامل اقتصادی بر رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (حوزه انتخابیه ایلام)

دوره 13، شماره 38، بهار 1396، صفحه 195-208

نصرت اله حیدری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی


4. نخبگان عصر مشروطه و صورتبندی گفتمان ناسیونالیسم در ایران

دوره 12، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 75-95

علیرضا ازغندی؛ آرش صادقی زیدی


5. آسیب‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 34، بهار 1395، صفحه 7-26

مرتضی مقتدائی؛ علیرضا ازغندی