نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. موانع تحقق ابرپروژه جاده ابریشم از چشم‏انداز نظریه همگرایی

دوره 12، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 7-26

قاسم ترابی؛ راضیه صانعی