نویسنده = �������� �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در قبال بحران داعش و پساداعش از منظر واقع گرایی تدافعی

دوره 14، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 55-81

محمدمهدی قاسمی علی آبادی؛ حسین مسعودنیا؛ سیدجواد امام جمعه زاده


2. واکاوی عناصر تشکیل دولت در اسطوره‌های هویت‌ساز ایران باستان

دوره 13، شماره 38، بهار 1396، صفحه 145-172

الهام حسین خانی؛ سیدجواد امام جمعه زاده


3. الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه

دوره 12، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 7-40

سیدجواد امام‌جمعه‌‌زاده؛ امیرمسعود شهرام‌نیا؛ روح الله صفریانی