نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مفاهیم روابط بین‌الملل از منظر رئالیسم و مکتب انگلیسی

دوره 13، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 41-59

معصومه غنی لو؛ سیدفرشید جعفری پابندی؛ سعید وثوقی