نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. اقدامات و اهداف داعش در فضای رسانه‌ای: درسهایی برای مقابله با آن

دوره 13، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 67-94

محمد کمالی گوکی؛ اردشیر کاظمی؛ محمدجواد سلطانی