نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. چالش ها و موانع مقابله با تأمین مالی تروریسم

دوره 14، شماره 42، بهار 1397، صفحه 105-123

محمدصادق چاووشی؛ هادی کرامتی معز


2. قانون جرم سیاسی مصوب 1395 در بوته نقد

دوره 12، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 205-220

داود کرمی؛ هادی کرامتی معز