نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. ریخت شناسی الگوی رفتار نخبگان سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی

دوره 14، شماره 42، بهار 1397، صفحه 125-147

داریوش پیری؛ نوشین میرزایی جگرلویی


2. جهانی شدن وتاثیرات سیاسی آن در ایران

دوره 13، شماره 38، بهار 1396، صفحه 43-64

داریوش پیری؛ نوشین میرزایی جگرلویی