نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل اقتصادی بر رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (حوزه انتخابیه ایلام)

دوره 13، شماره 38، بهار 1396، صفحه 195-208

نصرت اله حیدری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی