نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشارکت سیاسی زنان در فرایند شکل‌گیری، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی ایران

دوره 13، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 49-69

قادر زارع مهدوی؛ محمود نقدی پور؛ مصطفی نجفی