نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیامدهای اقتصادی-فرهنگی روابط ترکیه و اسرائیل بر منطقه خاورمیانه

دوره 16، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 129-153

فاطمه قیمی بشنو؛ سیدمحسن میرحسینی