نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق سوخت و بهبود آن

دوره 16، شماره 50، بهار 1399، صفحه 127-150

محمد رئیسی؛ مسعود جعفری نژاد؛ اسماعیل شفیعی