نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ریخت شناسی الگوی رفتار نخبگان سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی

دوره 14، شماره 42، بهار 1397، صفحه 125-147

داریوش پیری؛ نوشین میرزایی جگرلویی