نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. زن به مثابه قربانی و تروریست: تأملی بر دلائل پیوستن زنان اروپایی به داعش

دوره 14، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 107-132

سید یوسف قرشی؛ فاطمه احمدنژاد