نویسنده = �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت و جایگاه قانونگذاری در پارلمان (مطالعه موردی کشور های ایران و انگلستان)

دوره 13، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 129-149

علی دلفانی؛ مجتبی زارع اشکذری؛ غلامرضا احمدی پنجکی