نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کاهش نفوذ دیپلماتیک اسرائیل در خاورمیانه پس از بهار عربی بر اساس مدل swot

دوره 14، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 55-72

مریم هاتفی؛ محمد حسن نامی؛ عزت اله عزتی