نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. موانع منطقه ای بازیابی قدرت فدراسیون روسیه در دوره دوم پوتین، از سال 2014 تا سال 2019

دوره 16، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 137-157

محسن حبیبی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ سیدعلی طباطبایی نژاد؛ حمیدرضا شیرزاد


2. واکاوی شیوه های مدیریت بحران فدراسیون روسیه در مساله اوکراین

دوره 15، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 117-143

محسن حبیبی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ سید علی طباطبایی پناه