نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت قدرت منطقه‌ای ایران و ترکیه در چارچوب سند چشم‌انداز(2003 تا 2015)

دوره 14، شماره 42، بهار 1397، صفحه 149-185

محمدرضا موثق؛ محمد ستوده آرانی