نویسنده = ���������� ������ ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در قبال بحران داعش و پساداعش از منظر واقع گرایی تدافعی

دوره 14، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 55-81

محمدمهدی قاسمی علی آبادی؛ حسین مسعودنیا؛ سیدجواد امام جمعه زاده