نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. انقلاب اسلامی و گسترش اسلام سیاسی در دنیای عرب

دوره 16، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 155-172

سجاد بهرامی مقدم؛ مهدیه حیدری