نویسنده = ���������� ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. نظام سیاسی و حق پرسشگری از منظر فقه

دوره 15، شماره 46، بهار 1398، صفحه 57-78

علی متقی؛ محمد هادی مهدوی؛ علی فلاحی سیف الدین؛ احمدرضا توکلی