نویسنده = �������������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ‌رفتارشناسی روسیه در قبال جنگ داخلی سوریه و واکنش آمریکا

دوره 15، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 25-46

فاطمه السادات معلومی؛ افشین زرگر