دوره و شماره: دوره 16، شماره 53، سردبیر، زمستان 1399 

مقاله مستقل پژوهشی

1. رابطه قاعده نفی سبیل با توافق برجام ( تعامل یا تعارض)

صفحه 1-16

امن اله فرید؛ امراله نیکومنش؛ علی بهرامی نژاد مغویه


5. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 79-94

مهدی مرادی؛ مسعود جعفری نژاد؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


مقاله مستقل پژوهشی

6. چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی

صفحه 95-114

فریبا فدایی؛ ابو محمد عسگرخانی؛ مریم مرادی


7. عملکرد یکجانبه گرایانه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در عرصه بین الملل

صفحه 115-135

مهدی اشتری؛ دکتر علی پور قصاب امیری؛ دکتر فخرالدین ابوئیه


8. موانع منطقه ای بازیابی قدرت فدراسیون روسیه در دوره دوم پوتین، از سال 2014 تا سال 2019

صفحه 137-157

محسن حبیبی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ سیدعلی طباطبایی نژاد؛ حمیدرضا شیرزاد