موضوعات = حقوق اساسی
تعداد مقالات: 8
1. گستره تعهدات اقتصادی و اجتماعی دولت در در رویکرد اندیشه لیبرال

دوره 16، شماره 50، بهار 1399، صفحه 39-55

علیرضا عسکری؛ منصور فرخی؛ یاسر روستایی حسین ابادی


2. حقوق سیاسی مردم در اعمال نظارت بر دولت

دوره 13، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 157-180

علی کاظم زاده


4. نقش قوانین اساسی و قوه مقننه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر همگرایی میان آنها

دوره 13، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 165-188

فاطمه هاشمی؛ سهیل سهیلی نجف آبادی


5. قانون جرم سیاسی مصوب 1395 در بوته نقد

دوره 12، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 205-220

داود کرمی؛ هادی کرامتی معز


8. بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن

دوره 12، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 157-176

محمدمهدی باباپور گل افشانی؛ محمدمهدی سلطانی